Tietoa meistä

Spartakin toimintaan kuuluvat nuoristotyö, erityisnuorisotyö, varhaiskasvatus, vankilatyö, sekä monipuolinen bändi/musiikki, urheilu- ja harrastetoiminta.
Vertaistukiryhmän tavoitteena on auttaa kajaanilaisia 17-30 vuotiaita nuoria, joilla elämäntavoitteet ovat hukassa. Nuoria, jotka ovat työttömiä, koulunsa keskeyttäneitä, ilman koulutusta olevia tai ovat syrjätyneitä, sosiaalisita vahvistamista tarvitsevia, tai joiden elämässä pääpainon ovat ottaneet päihteet ja rikollinen toimininta. Osalla nuorista on myös puutteita ja ongelmia arkirytmin ylläpitämisessä. Tarkoitus on saada heille työkalut ja väylä parempaan elämään.

Spartakin vertaistukiryhmä ”Välkyt” tarjoaa nuorille tukitoimintaa ja kokemuksia, joiden avulla luottamus omiin kykyihin vahvistuisi. Tavoitteena on ohjata nuorta työ-tai opiskelupaikan hankintaan, sekä terveelliseen elämäntapamuutoksen ja harrasteiden pariin. Ryhmässä toteutetaan yhdenvertaisuutta vapaa-ajan ohjauksella. Sosiaalinen osallisuus edistää yksinäisyyden poistamista jonka avulla ehkäisemme nuoren syrjäytymistä. Avustuksella tarjoamme nuorille elämyksiä, matalan kynnyksen palveluita sekä harrastetoimintoja, joissa ammatillista osaamista ei vielä tarvita vaan pelkkä kokeilun halu ja motivaatio riittävät. Näin kaikilla ryhmänjäsenillä on tasapuolinen mahdollisuus osallistua riippumatta fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalista esteistä.

 

gallery/spartak kaavio